Projekt zgodnie z umową Nr Umowy: POIR.03.04.00-22-0203/20-00. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla RESLER PLUS PHU ŁUCJA RESLER

Cele projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość projektu: 183 491,31 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 183 491,31 PLN

 

dotacja